Stifter og meget aktiv i redaktionen: pastor Laust Christensen, Taarup (med lagkage). Første formand: Gunner Hansen. Overfor: Bærende redaktionsmedarbejder: Sigfred Niellsen.

Redaktions ansvarlig:
Sigfred Nielsen, Raunstrup
Tlf.: 8664 7094 / 6174 8183  
Mail: jegstrupvej@gmail.com

WEB-ansvarlig:
Henning Bach, Bjerringbro
Tlf.: 8668 2669 / 2342 2214
Mail. henning.bach@mail.tele.dk

Ejerskab af Hjemmesiden:
Viborg Stift
ved Stiftets Medier & kommunikationsudvalg

Kontakt: Den til en hver tid siddende udvalgsformand