Historien bag Viborg Kirkeradio
(kort fortalt)

En ny lov om radiospredning satte i begyndelsen af 80-erne gang i mange lokalradioer. Også i Viborg så en sådan dagens lys. 
Den 6. marts 1984 blev der indkaldt til et møde i Domkirkens krypt, da en række kirkefolk fandt det vigtigt, at kirken også lod sin røst høre i den nye lokalradio og selv gik aktivt ind og lavede en kirkeradio. 
Idéen vandt tilslutning, og den 2. Maj 1984 blev de 18 menighedsråd i Viborg Domprovsti inviteret til stiftende generalforsamling. 
Et arbejdsudvalg på 5 personer skulle præcisere de nærmere tanker for Kirkeradioens arbejde og samtidig sætte sig i forbindelse med Radio Viborg for at få et samarbejde etableret. Desuden ville man kontakte alle menighedsråd i en radius af 25 kilometer fra Viborg og opfordre dem til at gå ind i samarbejdet. Det var i første omgang 40 sogne. 

Allerede den 17. juni blev den første gudstjeneste udsendt fra Asmild Kirke. 
Man var enige om fra Kirkeradioens start at være kirkens røst i Radio Viborg. Her var muligheden for at synliggøre og tydeliggøre de lokale kirkelige aktiviteter, og denne målsætning har gennem alle årene været drivkraften i Kirkeradioens virke. 
Efter forhandlinger med Radio Viborg blev der tildelt sendetid hver anden søndag aften og en halv time hver anden tirsdag aften. 
Programmæssigt ville man sende en gudstjeneste om søndagen og et redaktionelt program om tirsdagen under titlen ”Sogn og Kirke” og med vægt på det lokale. 
Gennem årene er sendetiden flyttet, og skiftende personer har gjort en stor indsats med programmer og i bestyrelsessammenhæng. 
 
Der viste sig bred interesse for Kirkeradioen i sognene, og i mange år har medlemstallet ligget mellem 60 og 65. I 2017 var 64 sogne med i Kirkeradioen, der dermed kunne kalde sig landets største Kirkeradio i lokalradiosammenhæng. En stribe af udsendelser er blevet produceret og rummer dermed også et glimt af den lokale kirkehistorie for fremtiden, da udsendelserne er blevet gemt og arkiveret. 
Kirkeradioen er kun et lille pift i den elektroniske medieverden. Der er tusindvis af radioer, tv-stationer og internetsider, der hver især kæmper om at blive set og hørt. Alligevel har mange opfattet Kirkeradioen som et fast og naturligt lokalt kirkeprogram båret af sognene i Viborg-området. I mange år er programmerne blevet offentliggjort i kvartalsbladet VIKRA, som blev rundsendt til alle sognene.

Jubilæumsskrift fra Viborg Kirkeradioens 25 års jubilæum

I 2016 lukkede ejerne af Radio Viborg, Jysk Fynske Medier, Radio Viborgs FM Favorit Kanal, hvor Kirkeradioen sendte, og derfor måtte den overgå til udelukkende at sende digitalt og lægge udsendelser her på hjemmesiden. Desværre viste det sig, at kun ganske få benyttede sig af den mulighed, og derfor besluttede repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde den 5. april 2017 at nedlægge Kirkeradioen. Beslutningen blev bekræftet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. juni 2017.


Det blev besluttet, at egenkapitalen på godt 200.000.- kr. skulle fordeles således, at den kristne TV-station SAT 7 skulle have 50.000,- kr., og at restbeløbet, når alt var gjort op, skulle overgå til Viborg Stifts kommunikationsudvalg med den klausul, at beløbet primært skulle anvendes til projekter i Kirkeradioens lytterområde.


Endvidere blev det vedtaget, at Kirkeradioens domæne skulle overgå til stiftet, således at hjemmesiden blev bevaret og kunne anvendes til at genhøre nogle af ”perlerne” fra historien.


Viborg Kirkeradio fik således 34 års levetid og var i den periode et spejl af kirkelivet i en stor del af Viborg Stift.

Aage Nielsen, Viborg.

Sigfred Nielsen klargør teknikken forud for gudstjenesteoptagelse i Bjerringbro Kirke.

Kirkeradioens 20 års jubilæum fejret i Asmild Sognegård

Stifter og meget aktiv i redaktionen: pastor Laust Christensen, Taarup (med lagkage). Første formand: Gunner Hansen. Overfor: Bærende redaktionsmedarbejder: Sigfred Nielsen.

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen / Ole Blume, redaktion / Arne Nygård, redaktion / Jørgen Østerby, redaktion / Overfor: 3. formand Jørgen Vindvad.

Formænd: 1. formand Gunner Hansen / 2. formand Bent Hansen / 3. formand Jørgen Vindvad.

4. formand, pastor Aage Nielsen, Viborg.

Laust Christensen / Sigfred Nielsen / Arne Nygård / H. C. Pedersen / Ole Blume / Jørgen Vindvad.